Sterylizacja

Sterylizacja zwierząt jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania bezdomności zwierząt oraz wielu chorobom układu rozrodczego, w tym zagrażającym bezpośrednio życiu zwierząt.

Aby zapewnić zwierzęciu właściwą opiekę i dobrostan należy przestrzegać zasady 5 wolności zwierząt:

Wolność od głodu i pragnienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który zapewni zdrowie i siły.
Wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego traktowania.
Wolność od ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.
Wolność od stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje cierpienia zwierząt.
Wolność do wyrażania naturalnego zachowania się poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i „towarzystwa innych zwierząt.

Zwierzęta mają silny instynkt związany z dążeniem do rozmnażania się. Instynkt ten jest ściśle powiązany z cyklem płciowym, a ten z kolei z obecnością hormonów wydzielanych przez gonady ( jajniki i jądra). Samice w okresie rui będą zawsze dążyły do znalezienia samca wydzielając feromony oraz przejawiając wiele zachowań zwiększających szansę na znalezienie partnera ( kotki będą wzywały kocura głosem, suczki mają tendencję do uciekania). Samce natomiast, w sytuacji, kiedy wyczują feromony będą dążyły do odnalezienia suczki lub kotki. Psy w takiej sytuacji będą uciekały, często próbując sforsować ogrodzenia lub otworzyć zamknięte drzwi. Kocury natomiast pod wpływem instynktu płciowego będą walczyły między sobą dotkliwie się gryząc. Często przez zmniejszoną czujność stają się ofiarami wypadków komunikacyjnych.

Sama obecność narządów płciowych stwarza ryzyko pojawienia się chorób układu rozrodczego.

U samców mogą to być zapalenia i nowotwory jąder, u suk i kotek cysty i nowotwory jajnika oraz niebezpieczne dla ich życia zapalenie macicy (ropomacicze). Udowodniono, że odpowiednio wcześnie przeprowadzana sterylizacja suk drastycznie zmniejsza ryzyko wystąpienia guzów gruczołu mlekowego. Zaleca się sterylizację suczek przed pierwszą w życiu cieczką.

Jaki to ma wszystko związek z zasadami 5 wolności?

Jeżeli zwierzę nie jest zwierzęciem hodowlanycm to nie należy go rozmnażać (zapobieganie bezdomności, zakaz prawny). Jeżeli więc zierzę nie będzie rozmnażane, to nie ma potrzeby ady skazywać je na posiadanie silnego instynktu, którego nie może zaspokoić. Wielu behawiorystów jest zdania, że jest to zachowanie wręcz nieludzkie.

Na czym polega więc sterylizacja?

Na chirurgicznym usunięciu lub chemicznym wyłączeniu gonad. U suczek podczas zabiegu usuwane są jajniki oraz macica, u kotek najczęściej same jajniki. U samców usuwa się jądra.

Czy zachowanie twojego zwierzęcia ulegnie zmianie?

Częściowo tak. Nie licząc braku cyklicznych zachowań płciowych samic związanych z wystąpieniem rui, zwierzę może być spokojniejsze. Należy pamiętać, że  kastracja jest jednym ze sposobów leczenia  zaburzeń zachowania związanych z nadpobudliwością ( nimfomania u samic, nadmierne zachowania kopulacyjne u samców)

Jak zabieg wygląda z punktu widzenia właściciela zwierzęcia? Co z opieką pooperacyjną?

W skrócie w naszym gabinecie:

1. Zwierzę należy w umówionym dniu zabiegu przyprowadzić do gabinetu o umówionej godzinie

2. Zwierzę należy odebrać w tym samym dniu. Zwierzęta wracają do domu "na własnych nogach". Zalecamy odpoczynek przez najbliższe 24 godziny. Po tym czasie zwierzę zachowuje się całkowicie normalnie, tak jak przed zabiegiem. Zwierzęta zostają zaopatrzone we właście silne leki przeciwbólowe oraz ubranko pooperacyjne. 

3. Wizyta kontrolna w gabinecie w wyznaczonym dniu ( najczęściej 24 godzin po zabiegu) w celu zmiany opatrunku

4. Kontakt telefoniczny do czasu zdjęcia szwów skórnych

5. Zdjęcie szwów skórnych 10 dnia po zabiegu

(W przypadku kocurów, ze względu na technikę zabiegu,  obowiązują jedynie punkty 1 oraz 2 )

Ustalona cena zabiegu obejmuje wszystkie wyżej wymienione elementy ( zabieg wraz z opieką pooperacyjną). Powyższy schemat może ulec modyfikacji w zależności od kondycji, stanu zdrowia i wieku zwierzęcia

Opieka w domu najczęściej sprowadza się do: pilnowania, aby zwierzę nie zdjęło kubraczka, podaniu tabletki wraz z karmą (lub smakołykiem- należy mu się :)  ), obserwowaniu zachowania zwierzęcia, przyprwadzeniu zwierzęcia 2 razy po zabiegu do gabinetu. I koniec. Każdy sobie poradzi!

Kotki operujemy najczęściej motodą z dojścia bocznego- efektem jest mała ranka  ok 1 cm na lewym boku poniżej kręgosłupa zaszyta  jedynie 2 szwami!!!